Đừng bắt người dân phải “hy sinh” khi thu hồi đất

Các học giả đã thẳng thắn chỉ rõ điểm bất hợp lý tại dự thảo nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ TN&MT soạn thảo tại buổi góp ý cho dự thảo (do Hội Khoa học đất Việt Nam tổ chức ngày 9/5).
Theo PGS Trần Thị Minh Châu – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh “Tại sao tiền bồi thường về đất chỉ có một nhưng tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề lại cao hơn gấp năm lần tiền bồi thường về đất? Như vậy là quá vô lý!”.
Theo ông Phạm Sĩ Liêm – Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, hiện có đến 80% khiếu kiện liên quan đến đất đai, trong đó chủ yếu là khiếu kiện bồi thường khi bị thu hồi đất. “Cần phân tích những vướng mắc hiện nay trong việc thu hồi đất, từ đó xem xét cần sửa đổi những quy định hiện hành như thế nào. Dự thảo nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa giải quyết được những vướng mắc hiện nay thì việc ban hành nó trở thành vô nghĩa. Vậy thì đưa ra dự thảo này để làm gì?” – ông Liêm phân tích.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Quang Tuyến – Trưởng bộ môn Luật Đất đai – Trường ĐH Luật Hà Nội nhấn mạnh: “Khi làm nghị định này, không nên có tư tưởng “Hy sinh lợi ích của người dân để vì sự phát triển của đất nước”. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo phát triển bền vững. Cán bộ nhà nước hãy đặt mình vào chỗ của người dân. Nếu nhà anh bị thu hồi đất mà chỉ được bồi thường như vậy thì anh có chấp nhận được không?”.
(Theo PLTP)

THÊM BÌNH LUẬN