Tag: Khá Bảnh

Idol Khá Bảnh bị bắt

TIN CHUẨN : KHÁ BẢNH CÙNG ĐỒNG BỌN ĐÃ BỊ CÔNG AN BẮT!!! Chuyện đi như này cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, tôi cũng lường trước rồi mà. Idol lên cả vtv, …