Hướng dẫn tạo kiểu đường Dim kích thước trong Autocad (DIMSTYLE)

Dim kích thước được xem là một trong những phần khó khi mới bắt đầu học sử dụng autocad.  Là một phần quan trọng để hoàn thiện bản vẽ, việc viết kích thước tuy đơn giản nhưng để quản lý tốt không phải là dễ. Trong bài này Hightechec.com sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo, quản lý đường dim một cách khoa học.

Các bước thiết lập kiểu đường Dim (Dimstyle)

Lưu ý: các ví dụ sẽ được thực hiện trên Cad 2010 (các phiên bản khác sẽ tương tự)

Bước 1: Mở hộp thoại Dimention Style Manager bằng cách gõ lệnh Dim -> Enter và Chọn New để tạo một kiểu đường Dim mới cho bản vẽ

Bước 2: Thiết lập thông số cho kiểu Dim mới trong hộp thoại Create New Dimention Style

Trong đó:

1 – New Style Name: TL-100 là tên kiểu Dim muốn sử dụng, ở đây chọn TL-100 là kiểu dim cho tỷ lệ 1/100

2 – Start With: Standard: đây chọn bắt đầu mới kiểu dim nào, nó sẽ sao chép hết thông số của kiểu dim đó vào kiểu dim mới tạo (TL-100)

3 – Use for: All Dimensions, là kiểu dim cho tất cả các loại: đường thẳng, bán kính, góc,…

Nhấn Continue để tiếp tục

Bước 3: Vào tab Symbols and Arrows

1- Mục Arrowheads: bạn chọn dấu tích là Architectual tick

2 – Arrow size: 2.0000

Bước 4: Vào tab Text để thiết lập kiểu chữ cho Dim

1 – Mục Text appearance: Xuất hiện text

 • Text Style: (kiểu text) mặc định là Standard, bạn có thể tạo thêm kiểu text bằng cách kích vào dấu “…” bên cạnh.
 • Text color: Bạn có thể chọn màu text, còn để ByBlock thì nó sẽ theo màu block
 • Fill color: Nên giữ nguyên, nó sẽ theo màu của layer dễ quản lý hơn
 • Text height: 4.0000

2 – Mục Text Placement: vị trí của text

 • Vertical: Above (text luôn ở trên đường dim)
 • Horizontal: Centered (text luôn ở giữa đường dim)
 • Offset from dim line: 1.5000

3 – Mục Text alignment: chọn “Aligned with dimension line”: Để text luôn chạy dọc theo đường dim kể cả đường dim xiên, cong

Bước 5: Vào tab Lines để định dạng đường dim

1- Mục Dimension lines: Đường dim color, linetype, lineweight: giữ nguyên không thay đổi, để nó mặc định theo layer.

 • Extend beyond ticks: 2 (khoảng thừa ra của đường dim)
 • Baseline spacing: 8 (khoảng cách giữa dim trục và dim tổng)

2- Mục Extension lines: tất cả các thông số để mặc định, chỉ có 2 thông số cần thay đổi

 • Extend beyond dim lines: 2 (khoảng thừa ra của đường dim lines)
 • Offset from origin: 1 (khoảng cách xuất hiện đường dim tới điểm cần đo)

Bước 6: vào tab Fit

1 – Mục Fit Options:

 • Always keep text between ext lines: Luôn giữ chữ nằm giữa đường gióng

2 – Mục Text placement

 • Chọn Beside the dimension line: không có đường chỉ dẫn ghi chú nếu text ngoài ngoài đường dim, nếu muốn chọn có đường chỉ dẫn ghi chú cho text ngoài đường dim thì chọn Over dimention line, with leader

3 – Mục Scale for dimension features

 • Chọn Use overall scale of: 100 đây là thông số khá quan trọng, khi bạn muốn phóng to đường kích thước, nó sẽ phóng to đồng bộ tất cả các thông số

4 – Mục Fine tuning

 • Chọn Draw dim line between ext lines: để luôn luôn hiện đường dim giữa 2 đường gióng

Bước 7: Vào tab Primary Units

1 – Mục Linear dimensions:

 • Unit format: Decimal là đơn vị thập phân giữ nguyên
 • Precision: 0. là đơn vị số nguyên, số chữ số nằm sau dấu phẩy

2 – Mục Measurement scale:

 • Scale factor: 1. Đây là thông số quyết định kiểu dim này là dim dành cho bản vẽ 1/100 hay 1/50 hay tỷ lệ khác

Với kiểu dim tỷ lệ 1/50 thì Scale factor: 0.5

1/25————–: 0.25

1/20 ————–: 0.20

1/200————–: 2

1/a————–: a/100

Sau đó chọn OK

Kết luận: Trên đây là tất cả những thông số cần thiết để tạo một kiểu đường dim cho bản vẽ kỹ thuật.  Trong quá trình làm việc, có thể do nhiều yêu cầu bắt buộc bạn có thể chỉnh sửa lại một số thông số, tuy nhiên trên đây là những thông số hữu dụng nhất để có thể tạo đường dim tiêu chuẩn.

Nếu bạn muốn tạo một kiểu dim tỷ lệ khác, mà muốn giữ nguyên các thông số đã thiết lập ở trên, ví dụ tạo một đường kiểu dim tỷ lệ 1/50 bằng cách kích vào New.

Ở bản Create new Demesion Style: chọn Start with: tl100, thì khi tạo kiểu dim tl 1:50 nó sẽ coppy hết thông số tl100.

Để chỉnh bạn vào tab Primary Units chọn thông số Scale factor: 0.5

THÊM BÌNH LUẬN